MIDTFYNS FAMILIE OG HAVEBRUG

Bestyrelse

CVR-nummer 26952905 

Midtfyns Familie og Havebrug  -  Bestyrelsen

 

Navn Adresse Tlf. Mobil Funktion
         
 Julie Kjærgaard   Spurvevej 10, 5772 Kværndrup  6227 1745  3033 0814  Formand
 Margit Hansen  Dybdalgårdsvej 69, 5750 Ringe    3049 1945  Næstformand
 Kirsten Hansen  Ravnhøjgyden 12, 5750  Ringe  6599 1609  2347 7757  Kasserer
 Ane-Birde Jørgensen  Odensevej 67 C, 5853 Ørbæk  6598 2325  2348 1098  Sekretær
 Eva Kirkegaard  Grønnevangen 15, 5750 Ringe  6262 2868  2554 0552  IT, PR
 Henny Mazanti  Havrevænget 3, 5750  Ringe    4143 2362  Medlem
 Karin Svendsen  Askevænget 8, 5750 Ringe  6266 1537  2713 2976  Medlem
 Marie Holtvig  Rødamsvej 42, 5856 Ryslinge  6267 1489  6131 2795  Medlem
 Edith Smith Nielsen Tvekildevej 5 C, 5856 Ryslinge    2442 2459  Suppleant
 Vibecke Vexø Hansen  Søllingevej 1, 5750  Ringe    4020 8011  Medlem

 

                       ​

                      Referat fra Midtfyns Familie og Havebrugs Generalforsamling

                    Tirsdag, den 4. februar 2020 kl. 19,00 på Ringe Bibliotek.

---------

                                    Formand Julie Kjærgaard bød velkommen og vi sang ”Når vinteren rinder i grøft og i grav.”

 

Pkt. 1.     Valg af dirigent: Ebbe Andersen. Ebbe takkede for valget og konstaterede, at generalfor- 

                samlingen er lovligt  varslet.

                Valg af stemmetællere: Hans Aage Drejer og Helmuth Jensen.

                Valg af referent: Marie Holtvig

Pkt. 2.      Beretning ved formand Julie Kjærgaard.

                 Vi må se i øjnene, at foreningen skrumper. Vi er ca. 250 medlemmer, 8 nye. Men jeg

                 håber, at os der fortsat er her, vil rykke sammen og støtte foreningens fortsatte eksistens.

                 De arrangementer vi har afviklet i det forløbne år, er gået godt, synes jeg. Men der har så

                 også været et par aflysninger.

                 Der er hele tiden nye udfordringer med kommune og bank. Jeg synes efterhånden vi skal     

                 bruge for meget tid på det. Sidst er vi blevet orienteret om, at pengeautomaten ikke læn-     

                 gere bestyres af Andelskassen, men Nokas (---). For os betyder det nye faste udgifter og

                 nye begrænsninger i forbindelse med indbetalinger. På sigt må vi også indstille os på, at

                 det er Nokas, der forvalter vores penge og ikke Andelskassen.  

                Gennemgang af årets arrangementer:

                Den 7. marts 2019 var der bowling og frokost i Svendborg. En sjov og hyggelig dag.

                Der sker også ændringer i bowlingcentrene, så vi må se, hvordan turen fremover kommer

                til at forløbe.

                Den 9. april 2019 besøgte vi Svendborg Demensby. Der var stor interesse, så vi var der af

                to omgange. Inden besøget drak vi kaffe på vandrehjemmet tæt på. Projektleder Anette

                Søby fortalte om demensbyen, indretning og funktion og viste os rundt i fællesarealerne

                også ude, der er et rigtig fint haveområde. Det er et rigtig spændende projekt. Mange

                frivillige er med til at få det hele til at fungere. Som tak gav foreningen en pengegave til

                brug ved senere fællesarrangementer på stedet.

                Den 9. maj 2019 besøg på Intarsia ApS., Ringe blev desværre aflyst p.g.a. konkurs.

                Den 12. juni 2019 var der bustur til Horsens Fængselsmuseum og Den genfundne Bro.

                Den guidede tur rundt i fængslet var en oplevelse. At se og høre om de mest kendte

                indsatte. En lækker middag på Rask Mølle Kro og så videre til Den genfundne Bro. Erik

                Lund havde givet os sin egen guide med på turen og hans oplysninger om broen og dens

                historie var mangelfuld, har jeg senere erfaret, desværre, det er ikke i orden. Sidste stop

                var Ejer Bavnehøj, hvor vi fik kaffe og kringle fra bussen. Alt i alt en oplevelsesrig dag.

                Billeder fra turen kan ses på vores hjemmeside.

                Den 17. august – 23. august 2019 skulle vi have været til Alsace, men turen blev desværre

                aflyst p.g.a. af for få tilmeldte.

              

                Den 3. september 2019 besøgte vi 3 private haver. 1. stop var hos Bo Egelund , som bor i

                landlig idyl ned til mose tæt ved Hundstrup. Bo driver sin nyttehave økologisk og gøder

                 med  hestemøg. Næste stop er hos Birthe og Mogens Jensen. De har en stor og velholdt

                 have med både prydhave, køkkenhave og drivhus. De dyrkede en masse tomater. Sidste

                 stop  var Sonja Eriksen`s gård med stor have, dam med springvand, åkander og

                 guldfisk. I sidebygningen er der kreativt værksted. De er 3 piger der laver forskelligt

                 håndarbejde. Desuden har Sonja en stor samling af dukkehuse. Vi drak kaffe her. Et godt

                 besøg.

                 Den 11. september 2019 var der udflugt til Psykiatrisk Samling på det nedlagte Middel-

                 fart Sindssygehospital. Først en samlet orientering om hospitalets historie fra 1888-1999,

                 derefter en tur rundt i Samlingen. P.g.a. vejret blev turen rundt i området valgt fra.

                 Efter besøget afsluttedes med kaffe/te på Stines Kaffebar. Et godt besøg.

                 Den 23. september 2019 startede sæsonen for seniordans med Birgit Wiborg som instruk-

                 tør. Der er omkring 40 dansere, der har aldrig været så mange før, dejligt. Der kan sag-

                 tens være flere, så prøv det. I år var der også en del, som deltog i Nytårsbal for alle

                 seniordansere på Fyn i Midtfyns Fritidscenter.

                 Den 25. september 2019 startede litteratur med oplæg af tidligere valgmenighedspræst

                 Michael Nielsen. Han fortalte med humor om sit liv og sine udgivelser af bøger og digte.

                 Anne Grethe Simons og Else Secher leder de to hold, rigtig godt.

                 Den 8. september 2019 viste apoteker Lars Karrill rundt i de nye lokaler på Torvet. Han

                 fortalte om apotekets indretning, funktion og vilkår. Apoteket består af forretningslokale

                 og et mindre rum bagved, hvor robotten arbejder. Den programmeres både til at sætte på

                 hylder og henter medicin til udlevering. Vi afsluttede med kaffe/te på TaisensMahus et

                 rigtig hyggeligt sted.

                 Den 12. november 2019 havde vi vores årlige blomster- og julebinderi i Ryslinge  For-   

                 samlingshus ved Tina Skov fra Korsvejens Blomster ved Faaborg. Efter demonstrationen

                 var der kaffe/te med kage. Der blev solgt amerikansk lotteri med udlodning af 25 gevin-            .                ster.  

                Den 29. november 2019  kørte vi sydpå på en jule- og indkøbstur. Efter et stop med  kaffe

                og rundstykke fra bussen ankom vi tidligt til Fleggaard. . Efter handel kørte vi til Ager-

                skov Kro, hvor vi gik en lækker julebuffet, bare dejligt. Herefter til Lillelund Julemuseum

                ved Brørup. Stedet levede ikke op til forventningerne og heller ikke til aftalen om, at de to

                brødre selv ville vise rundt, men trods det en god juletur.

                Når det er sagt, var det kun med Erik Lunds gode vilje, vi kom af sted, for vi var slet ikke      

                nok tilmeldte. Konklusionen må blive at tilbud omkring jul ikke kan få nok interesserede,

                så det må vi sætte på pause.

             .

Pkt. 3     Regnskab ved kasserer Kirsten Hansen   

               Indtægter  kr. 101.915,-    Udgifter   kr. 90.514,-    Overskud  kr. 11.401,-.

               Egenkapital   kr.  181.282,-.

               Der var ingen bemærkninger.

Pkt. 4      Godkendelse af beretning og regnskab

                Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5      Indkomne forslag

                Ingen                        

    

Pkt. 6     Valg af bestyrelsesmedlemmer

               På valg er:              Margit Hansen                                                 Genvalgt                                            

                                              Karin Svendsen                                               Genvalgt

                                              Lone Fogh Hansen                                          Modtager ikke genvalg

                                              Ane-Birde Jørgensen                                       Genvalgt                         

                                              Henny Mazanti                                                 Nyvalgt

Pkt. 7    Valg af suppleant til bestyrelsen

              På valg er:                Edith Schmidt-Nielsen                                  Genvalgt

                                          

Pkt. 8    Valg af bilagskontrollant

              På valg er:                 Henning Vestergaard                                    Genvalgt

                                                                                  

Pkt. 9     Valg af suppleant til bilagskontrollant

               På valg er:                Helmuth Jensen                                             Genvalgt

               En speciel tak til Lone for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet. Hun har taget sin del af

               opgaver, både med at bage til arrangementer, være med i det praktiske arbejde og lave

               aftaler til nye arrangementer. Er altid omhyggelig og har styr på det, hun har påtaget sig.

               Tak for det.

               Tak for ordet og tak til alle, jeg har samarbejdet med. Stor tak til bestyrelsen, som alle,

               hver især har gjort et stort arbejde.

               Lone har modtaget en buket blomster hjemme, da hun ikke kom til generalforsamlingen.

Pkt. 10    Eventuelt

              Birgit Wiborg slog et slag for seniordans. Kom og vær med. Eventuelt oprettelse af 2 hold.

              Dirigenten gav slutteligt ordet til Julie, der spurgte om der var yderligere spørgsmål.

              Dette lod ikke til at være tilfældet, hvorefter generalforsamlingen afsluttedes.

 

 

© 2013. Midtfyns Familie og Havebrug.