MIDTFYNS FAMILIE OG HAVEBRUG

Bestyrelse

CVR-nummer 26952905 

Midtfyns Familie og Havebrug  -  Bestyrelsen

 

Navn Adresse Tlf. Mobil Funktion
 Margit Hansen  Dybdalgårdvej 69, 5750 Ringe    3049 1945  Formand
 Marie Holtvig  Rødamsvej 42, 5856 Ryslinge    6131 2795  Næstformand
 Kirsten Hansen  Ravnhøjgyden 12, 5750  Ringe    2347 7757  Kasserer
 Ane-Birde Jørgensen  Odensevej 67 C, 5853 Ørbæk    2348 1098  Sekretær
 Eva Kirkegaard  Grønnevangen 15, 5750 Ringe    2554 0552  IT, PR
 Karin Svendsen  Askevænget 8, 5750 Ringe  6266 1537  2713 2976  Medlem, Ordstyrer
 Vibecke Vexø Hansen  Søllingevej 1, 5750  Ringe    4020 8011  Medlem
 Henny Mazanti  Havrevænget 3, 5750  Ringe  4143 2362  Medlem
 Irma Petersen  Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe    5124 4901  Medlem
 Edith Smith Nielsen  Tvekildevej 5 C, 5856 Ryslinge    2442 2459  Suppleant

 

 

2021            Referat fra Midtfyns Familie og Havebrugs Generalforsamling

            Tirsdag, den 7. september 2021 kl. 19,00 på Ringe Bibliotek.

 

Formand Julie Kjærgaard bød velkommen og vi sang ”Det lysner over agers felt.

 Pkt.  1.    Valg af dirigent: Ebbe Andersen blev valgt. Ebbe takkede for valget og konstaterede at

                reglerne i vedtægterne kan fraviges i forbindelse med Justitsministeriets godkendelse på

                grund af corona. Generalforsamlingen er lovligt varslet og hermed beslutningsdygtig.

                Valg af stemmetællere: Sonja Vest og Eva Kirkegaard.

                Valg af referent: Marie Holtvig.

 Pkt.  2.    Beretning ved formand Julie Kjærgaard.

                Sidst vi holdt generalforsamling var den 4. februar 2020, godt en måned før Danmark

                blev lukket ned på grund af corona.

                Gennemgang af årets arrangementer:

                Den 5. marts 2020 nåede vi lige en bowling tur til Svendborg. Det var som altid en

                hyggelig tur, der var dog færre med end tidligere.

                Så kom 11. marts 2020, hvor alle indendørs aktiviteter skulle stoppe, d.v.s. at vi, i

                bestyrelsen, skulle i gang med en række aflysninger.

                Den 10. og 17. juni 2020 fik vi dog gennemført turene til Svelmø. Nogle rigtig gode ture

                med Jan Villebro som guide og chauffør i traktor og vogn til øen.

                Den 17. august 2020 blev 5 dags turen til Skagen og Læsø gennemført. Vi kom hjem

                dagen før, der blev påbudt mundbind bl.a. i bussen. En vellykket og god tur. Første stop

                var Mønsted Kalkgruber, virkelig et besøg værd. Så mange underjordiske gange, hvor kun

                en brøkdel er tilgængelig for turister.. I dag bruges nogle af gangene som lager for ost og        

                vin og der bliver arrangeret koncerter. Herfra gik turen til Skagen og Foldens Hotel.

                Vi var på Grenen og oplevede Skagen by`s seværdigheder.

                En dag var sat af til Læsø med besøg og fortælling om saltsyderierne og rundtur på øen.

                Næste dag gik turen vestpå til den idylliske by Lønstrup med glaspusteri og keramik. Vi

                 var også på Ravgården, lidt udenfor Lønstrup. Til sidst besøgte vi marskandiserparret

                Mads og Jens på Lykkegården. På vej hjem skulle vi til Voergaard Slot ved Sæby, hvor

                der var rundvisning, vi så ufattelig mange kunstværker fra Frankrig.

                Den 11. september 2020 nåede vi lige til Skolemuseet på Sinatur i Nyborg, det var en

                retrotur  tilbage i skoletiden.. Der blev serveret kaffe og kage.

                Så var vi inde i efteråret med opblussen af epidemien og måtte i gang med aflysninger

                igen.

                Den 21. juni 2021 gik turen til en privat have i Vester Åby samt et besøg i et glasgalleri

                i Åstrup. En fin eftermiddag.

                Der var desværre ikke tilslutning nok til vores 5 dages tur til Sydsjælland, så nu forsøger

                vi at gøre turen kortere og billigere og håber på den måde at få deltagere nok til at

                gennemføre en tur.

                Støt op om foreningen, hvis I synes den skal fortsætte, eller fortæl os, hvorfor I ikke vil.

                Vi har nu en forsinket og afkortet generalforsamling og herefter tager vi hul på det nye

                program. Julie præsenterede programmet indtil jul. Læs det og støt op om vores

               arrangementer.

               Julie omtalte BiVoks, hvor der er foredrag m.v. i Kommunen.

               Ellers tak for ordet, tak til Jer, der er mødt op og ikke mindst tak til bestyrelsen, I gør et

               godt stykke arbejde.

               Dirigenten takkede Julie for en god og fyldestgørende beretning.

               Spørgsmål:   Den tur der blev aflyst til Sydsjælland, kan den tages op igen?  Man kan også

               besøge Timeglasset-Skovtårnet på denne tur. Det tages til efterretning. Det er ikke et

               problem for gangbesværende.

 Pkt. 3      Regnskab ved kasserer Kirsten Hansen.

                Indtægter   kr. 35.596,-      Udgifter  kr. 43.400,-    Underskud kr. 7.804,-.

                Egenkapital   kr. 173.478,-.

                Der var ingen bemærkninger.

 Pkt. 4      Godkendelse af beretning og regnskab.

                Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

 Pkt. 5      Indkomne forslag.

               Ingen

 Pkt. 6      Valg af bestyrelsesmedlemmer

                På valg er:                 Julie Kjærgaard                                                Ønsker ikke genvalg

                                                   Eva Kirkegaard                                                 Genvalgt

                                                   Marie Holtvig                                                    Genvalgt

                                                   Kirsten Hansen                                                  Genvalgt

                                                   Vibecke Vexø Hansen                                       Genvalgt

                                                   Irma Petersen                                                     Nyvalgt

 Pkt. 7      Valg af suppleant til bestyrelsen:

                På¨valg er:                   Edith Schmidt-Nielsen                                      Genvalgt

 Pkt. 8      Valg af bilagskontrollant:

                På valg er:                    Esther Bøje                                                       Genvalgt

 Pkt. 9      Valg af suppleant til bilagskontrollant:

                På valg er:                     Helmuth Jensen                                               Genvalgt

 Pkt. 10     Eventuelt:

                 Margit Hansen takkede Julie for hendes store indsats gennem årene og tak for

                 samarbejdet med ønske om alt  godt fremover. Julie fik overbragt en vase af

                 kunstneren Sussi Krull og en stor buket blomster.

                 Julie takkede bilagskontrollanterne og dirigenten for deres arbejde.

                Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

       

               Gislev, d.                                                                                      Ryslinge, d.

               Ebbe Andersen                                                                             Marie Holtvig

               Dirigent                                                                                         Referent

   ​

© 2013. Midtfyns Familie og Havebrug.