MIDTFYNS FAMILIE OG HAVEBRUG

Persondata

      

 

Persondata

 

Oplysning om personlige data i Midtfyns Familie og Havebrug.

Foreningen fører en medlemsliste med navn, adresse og telefonnummer samt et nummer ud for hvert navn som er identisk med nummeret på det indbetalingskort, man har fået til indbetaling og som bevis på medlemskab af foreningen.

Foreningen bruger disse oplysninger til fornyelse af medlemskab og til kontakt til dig.

Oplysninger om din person bliver slettet ved udmeldelse af foreningen. Alle bestyrelsesmedlemmer får udleveret en medlemsliste, som bliver opbevaret som fortroligt materiale. Gamle medlemslister bliver makuleret. Den igangværende liste ligger som et dokument på vores sekretærs PC, som er beskyttet.

Foreningens regnskab og bilag opbevares i 5 år og derefter makuleret. Hvert år afleveres en kopi af foreningens reviderede regnskab til kommunen.

Du har ret til indsigt, berigtigelse og sletning samt ret til indsigelse af foreningens behandling af dine data.

 

       Vedtaget af bestyrelsen for foreningen Midtfyns Familie og Havebrug 15. maj 2018

  

 

© 2013. Midtfyns Familie og Havebrug.